NTB scanpix.

Arbeiderbevegelsens historie: Likhet, frihet og solidaritet

Store deler av Norges velferd har kommet gjennom arbeiderbevegelsens kamp for likhet, frihet og solidaritet. Denne kampen har foregått siden 1800-tallet, og varer den dag i dag spesielt gjennom LO, AUF og Arbeiderpartiet.

Men hvordan oppsto arbeiderbevegelsen? Hvorfor fikk vi LO og Arbeiderpartiet? Hvilke utfordringer har arbeiderbevegelsen opplevd? Hva har arbeiderbevegelsen gjort for Norge? Hva kommer til å kjennetegne fremtidens arbeiderbevegelse i lys av pandemien, globalisering og klimakrisen?

Med oss i innledningen og diskusjonene, 16. mars klokken 18:30, har vi Jan Heiret, professor og instituttleder ved AHKR, Universitetet i Bergen. Han har arbeidslivshistorie og den norske modellen som spesialfelt, og er særlig opptatt av hvordan makt og medbestemmelse utøves, hva som utløser konflikter og hva som skaper samarbeid. 

Dersom det er noen spørsmål, er det bare å kontakte Djani Behram (41017048) eller Kari Bernardini (40216027). Lenke til Teams-arrangementet kommer på epost og Facebook noen timer før selve arrangementet.

Fotografi: Einar Gerhardsen taler på Youngstorget, 1. mai 1957. NTB scanpix.