Bilde av Årstad

Årstad Arbeidersamfunns innspill til Arbeiderpartiet i Bergens programkomite for 2023-2027

På medlemsmøtet 2. juni vedtok vi våre innspill til Arbeiderpartiet i Bergens programkomite for valgperioden 2023-2027. Det er programkomiteen til Arbeiderpartiet i Bergen som skal jobbe videre med innspillene før dette legges frem på programmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen. Det er programmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen som vedtar det endelige programmet til Arbeiderpartiet i Bergen for valgperioden 2023-2027. Vi i Årstad Arbeidersamfunn skal gjøre vårt beste for å få gjennomslag for sakene vi har spilt inn.