Om Årstad Arbeidersamfunn

Årstad Arbeidersamfunn

Årstad Arbeidersamfunn er Arbeiderpartiets lokallag for Årstad bydel. Vi ønsker å være innbyggernes talerør opp mot bystyret, byrådet, fylkestinget og stortinget.  Vi jobber med alle saker som er relevant for bydelen, deriblant levekår, bomiljø, skole, barnehage, idrett, miljø og transport. Vårt mål er å bidra til å skape en rettferdig by for alle!


Styret