Bilde av en fantastisk bydel.

Fra Mindemyren til Mindebyen: Hva er utfordringene og mulighetene?

I dag bygges Mindemyren om til Mindebyen med ny infrastruktur, flere boliger og forskjellige typer av arbeidsplasser. Samtidig er det mange som lurer på hvordan området vil være i fremtiden.

Vil Mindebyen bli et godt sted å bo? Vil de nødvendige sosiale tjenestene som skoler, barnehager, seniorboliger for en så stor befolkning kommer i tide? Hvor skal ungdommen gjøre av seg, hvilket idrettslag skal de melde seg inn i og hvor skal de trene?

Med oss på møtet har vi:

- Eirik Skare, representant for Leaparken Velforening
- Geir Steinar Dale, leder av Arbeiderpartiet i Bergen og utvalg for miljø og byutvikling
- TBA

Dette blir en unik mulighet for alle som bor i bydelen til å få svar på spørsmål de lurer på og komme med innspill til hvordan man kan gjøre Mindebyen enda bedre.  Årstad Arbeidersamfunn vil notere innspillene og potensielt sende dem inn på årsmøtet til laget og Arbeiderpartiet i Bergen.

Møtet blir på Peppes Pizza Danmarksplass 26. oktober klokken 18:30. Hvis det er noen spørsmål, er det bare å kontakte leder Djani Behram (41017048).