Fremtidens Danmarksplass

Fremtidens Danmarksplass: Bergens nye oase

Siden 1919 har arkitekter og politikere planlagt at Danmarksplass skal være et knutepunkt og møteplass for folk. Dessverre har Danmarksplass blitt sviktet i 103 år. Trafikken på Danmarksplass har skapt store utfordringer for trivsel, folkehelse og luftkvalitet.

Tiden for nøling er over. Befolkningen ikke bare på Danmarksplass, men hele Bergen fortjener det de ble lovet av politikerne for flere år siden: En levende og grønn oase, der bilene skal kjøre under bakken. Årstad Arbeidersamfunn ønsker å sette fremtidens Danmarksplass på dagsorden ved å blant annet arrangere et temamøte. Innlederne vi har invitert er:

- Helge Hopen, Trafikkplanlegger og sivilingeniør
- Gaute Baarøy, sivilingeniør og utvikler av ''Visjon bilfritt Danmarksplass''
- TBA (politiker fra Ap i byråd/bystyret)

Temamøtet foregår på Teams. Hvis det er noen spørsmål, er det bare å kontakte leder Djani Behram (41017048).

Bilde: MAD Bergen AS