Temamøte om fastlegekrisen.

Hva kan styresmaktene gjøre for å løse fastlegekrisen?

Over 160 000 nordmenn mangler fastlege og antallet er økende. Selv om dette har vært en varslet og eskalerende krise over mange år mangler det fremdeles treffende tiltak for å løse krisen. Fastlegen er en helt avgjørende bærebjelke i vårt helsesystem slik vi kjenner det og viktig for å fremme god og lang helse.

I løpet av møtet vil vi fokusere på hva lokale og nasjonale styresmakter kan gjøre hver for seg og i fellesskap for å løse fastlegekrisen og hvilke krav og forventninger legene har til politikeren. Med oss til å drøfte dette har vi:

- Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF).
- Statssekretær fra helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).
- Elisabeth Stura fra Allmennlegeforeningen og Morten Yung Isaksen fra Yngre Legers Forening.

Temamøtet vil foregå i auditorium «Egget» på Studentsenteret i Bergen Sentrum fra kl. 18:30 til 21:00. Det vil bli lagt ut en link for de som ønsker å se møtet digitalt og som ikke har anledning til å møte.

Arrangementet avholdes i samarbeid med Hordaland Legeforening.