Årstad

Hvordan vil du at Årstad skal være i 2027?

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. I den forbindelse har Arbeiderpartiet i Bergen startet sitt programarbeid. Vi i Årstad Arbeidersamfunn skal sende våre innspill til programkomiteen. Derfor arrangerer vi dette møtet, der ALLE mennesker kan komme med sine innspill til programarbeidet.

Styret til Årstad Arbeidersamfunn skal notere alle innspillene og diskutere dem på et eget styremøte. Deretter legger styret frem en innstilling som skal vedtas på et eget medlemsmøte før de sendes inn til Arbeiderpartiet i Bergens programkomite. Dette møtet blir derfor en unik mulighet til å forme Arbeiderpartiet i Bergens politikk for perioden 2023-2027.

Vi har invitert leder av Arbeiderpartiet i Bergens programkomite, Linn Kristin Engø, til å avholde en innledning om programkomiteens arbeid. Etter innledningen blir det mulighet til å komme med innspill til både Engø og styret til Årstad Arbeidersamfunn. Møtet skjer på kantinen til Ny-Krohnborg skole. Det blir pizza og brus til alle. Hvis det er noen spørsmål, kontakt leder i Årstad Arbeidersamfunn Djani Behram (41017048).