Temamøte om EØS.

Hvorfor er EØS viktig for Norge?

EØS-avtalen er en av de viktigste og mest omfattende avtalene som Norge har inngått. Den har stor betydning for blant annet arbeid, handel, tjenester, forskning, diplomati, reise og utarbeidelse av lovverk. Siden avtalen ble inngått har det vært stor debatt om Norge bør gå ut av den.

Men hvorfor er EØS viktig for Norge? Og hvorfor bør Norge fortsatt være en del av EØS? Årstad Arbeidersamfunn inviterer til temamøte om EØS, 6. mai klokken 19:30. Med oss i innledningen og diskusjonene har vi Eigil Knutsen. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi og sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Dersom det er noen spørsmål, er det bare å kontakte Djani Behram (41017048) eller Kari Bernardini (40216027). Lenke til Teams-arrangementet kommer på epost og Facebook noen timer før selve arrangementet.