Menneskerettighetsbrudd i Polen

Menneskerettighetsbruddene i Polen: Hva skjer?

De siste årene har det blitt registrert flere menneskerettighetsbrudd i Polen. Bruddene retter seg særlig mot kvinner og LGBT. På den ene siden gjelder dette LGBT-frie soner, forbud av pride-arrangementer og fremhevelsen av en ''LGBT-ideologi'' som ifølge biskopene i den katolske kirken må utryddes.

På den andre siden har tilgangen til prevensjon bitt innskrenket, fosterdiagnostikk blir lagt ned, man har en regjering som gjør for lite for å forebygge vold mot kvinner og kvinner som demonstrerer mot den nye abortloven blir banket opp av politi.

Med oss i innledningen har vi Malgorzata Agnieszka Cyndecka, som er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet på UiB. Cyndecka forsker på EU- og EØS-regler og kommer selv fra Polen. Etter diskusjonen blir det mulighet til å stille spørsmål.

Møtet foregår på Peppes Pizza Danmarksplass 23. november, klokken 18:30 til 20:30. Om noen har noen spørsmål er det bare å kontakte leder Djani Behram (41017048). Det blir gratis mat til alle.