Årstad Arbeidersamfunns nominasjonsprosess

Nominasjonsprosessen til Årstad Arbeidersamfunn for valgperioden 2023-2027

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. I den forbindelse skal Årstad Arbeidersamfunn spille inn kandidater til nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet i Bergen. Se dokumentet vedlagt for mer informasjon.