lubna med roser

Ønsker Lubna Jaffery på 4. plass

Årstad Arbeidersamfunn er stolte av å spille inn Lubna Jaffery som 4. kandidat til stortingslisten i Hordaland valgkrets. Lubna er Årstad-bu og medlem i Årstad Arbeidersamfunn. Hun er til daglig byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen.

Lubna brenner for å utjevne sosiale forskjeller, gi alle like muligheter og skape et samfunn hvor alle kan lykkes, uansett bakgrunn.

Hun har lang fartstid i Arbeiderpartiet og AUF. Luba har blant annet vært fylkesleder i AUF i Hordaland og sentralstyremedlem i AUF, bystyremedlem i flere perioder i Bergen og kommunestyrerepresentant i Fjell kommune.

Fra 2008 til 2009 var Lubna politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen og deretter for Dag Terje Andersen, før hun ble politisk rådgiver for helseminister Bjarne Håkon Hanssen. I oktober 2009 ble hun utpekt som statssekretær for kultursaker i regjeringen Stoltenberg, en rolle hun hadde frem til 2012.

I tillegg til lang fartstid i politikken, har Lubna innehatt et stort spekter av jobber innen kommunikasjon og rådgivning, samt en rekke verv i kultursektoren.

Årstad Arbeidersamfunn tror Lubna Jaffery vil være en ypperlig kandidat til stortinget fra Arbeiderpartiet.