Inustrasjonsbilde av Danmarkplass

Vil redusere trafikkmengden på Danmarksplass

Nå blir det igjen jobbet for at det gigantiske veikrysset blir en eksosfri pryd

I forslaget skrives det at problemene knyttet til trafikken på Danmarksplass har vært gjenstand for debatt gjennom flere tiår, uten at de styrende partiene har klart å løse problemet. Det er fortsatt et høyt nivå med eksos, svevestøv og støy i området, og trafikken skiller Kronsminde-siden fra Løvstakksiden i to nesten som en mur.

Forslagstillers forslag til vedtak består blant annet av miljøfartsgrense 40 km/t eller lavere langs Fjøsangerveien og ved Danmarksplass og en forlengelse av samkjøringsfeltet som går fra Fjøsanger og nordover til Kronstadparken eller så langt som mulig i retning Danmarksplass.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret slutter seg til byrådets arbeid med å begrense trafikken i Ibsens gate.Bystyret er positive til tiltak som vil bidra til å fredeliggjøre Danmarksplass. Bystyret ber byrådet gå i dialog med Miljøløftet med sikte på å få utredet om en reduksjon av den totale trafikkmengden, og det å legge E39 under bakken ved Danmarksplass, vil være det mest effektive tiltaket for å fredeliggjøre Danmarksplass. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 17. november